آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
1395/10/21 17:00

تنظیم تیغه اره نواری گوشت عمودی

آیا می دانید چرا دستگاه های اره نواری گوشت را به صورت عمودی می سازند؟ آیا می دانید که چگونه می توان تیغه این دستگاه ها را تنظیم نمود؟
اگر دستگاه های اره نواری گوشت را مشاهده کرده باشید خواهید دید که این دستگاه ها به صورت عمودی می باشند. دلیل این امر هم به این دلیل می باشد که با وجود یک تیغه عمودی در دستگاه می توان برش هایی با اندازه های دلخواه در گوشت ایجاد کرد. تیغه این دستگاه ها به صورت عمودی ودر طول یک خط رفت و بر گشت میکند. اگر به هر دلیلی تیغه دستگاه از حالت اولیه خود خارج شود نیاز به تنظیم تیغه وجود دارد. اما توجه به این نکته بسیار ضروری می باشد که تنظیم تیغه حتماً باید طبق دستورالعمل های کاتالوگ دستگاه و کارخانه انجام شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :